Nekvalitatīvu preču nodošana atpaka


Nododamai atpakaļ precei jābūt pilnībā nokomplektētai. Detaļu izskatam jābūt nemainīgam no nosūtīšanas brīža (nesaplīsis šleifs, nesasista, nenoņemta aizsargplētīve, vai arī kā citādāk nesabojāta). Par pilnīgu preces komplektāciju un iesaiņojumu atbildat Jūs. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta un pienācīgi iesaiņota, mēs nepieņemam preci nodošanai atpaka.